KaJo-spezial

KaJo-spezial

  • Partially aromatic PA
  • PPA
  • Polyphthalamide